Hip HopVideos

XXL Freshmen 2010 Freestyle: Freddie Gibbs (Video)

blame it on Meka February 23, 2010

Gangsta Gibbs is the next entrant in XXL’s Freshmen. Seven down, three to go.

PREVIOUS: Big Sean | J.Cole | Fashawn | Nipsey Hu$$le | Wiz Khalifa | Pill