Hip HopVideos

XXL Freshmen 2010 Freestyle: OJ Da Juiceman (Video)

blame it on Meka February 24, 2010

Oh, nobody’s gonna enjoy this pick. At all.

PREVIOUS: XXL Freshmen 2010 Freestyle: Freddie Gibbs (Video)